slogan1

Mostly Cloudy

9°C

Brussels

Mostly Cloudy

Humidity: 66%

Wind: 20.92 km/h

  • 24 Mar 2016

    Rain Late 9°C 6°C

  • 25 Mar 2016

    AM Rain 9°C 1°C

logo

Top Panel

slogan1

...van particuliere woningen tot appartementen.

Vrijblijvend Advies

...kwaliteit wordt verzekerd

U bent in goede handen.

...alle omstandigheden

Vakmanschap

...uitdrukken van klantenstijl

Modernisering naar wens

Slide item 35
Slide item 36
Slide item 37
Slide item 8
Slide item 21
Slide item 53
Slide item 3
Slide item 5
Slide item 7
Slide item 9
Slide item 10
Slide item 11
Slide item 4
Slide item 33
Slide item 6
Slide item 12
Slide item 23
Slide item 25
Slide item 13
Slide item 16
Slide item 20
Slide item 2
Slide item 14
Slide item 1
Slide item 15
Slide item 30
Slide item 19
Slide item 22
Slide item 18
Slide item 24
Slide item 26
Slide item 27
Slide item 28
Slide item 29
Slide item 31
Slide item 17
Slide item 32
Slide item 34
Slide item 49
Slide item 38
Slide item 39
Slide item 40
Slide item 41
Slide item 42
Slide item 43
Slide item 44
Slide item 45
Slide item 46
Slide item 47
Slide item 48
Slide item 50
Slide item 51
Slide item 52
Slide item 54
Slide item 39
Slide item 50
Slide item 6
Slide item 9
Slide item 23
Slide item 10
Slide item 11
Slide item 8
Slide item 12
Slide item 13
Slide item 30
Slide item 28
Slide item 2
Slide item 46
Slide item 17
Slide item 53
Slide item 14
Slide item 4
Slide item 21
Slide item 15
Slide item 3
Slide item 19
Slide item 33
Slide item 20
Slide item 16
Slide item 5
Slide item 1
Slide item 26
Slide item 36
Slide item 7
Slide item 31
Slide item 25
Slide item 22
Slide item 18
Slide item 37
Slide item 29
Slide item 52
Slide item 44
Slide item 32
Slide item 24
Slide item 48
Slide item 35
Slide item 40
Slide item 51
Slide item 45
Slide item 41
Slide item 34
Slide item 47
Slide item 54
Slide item 38
Slide item 42
Slide item 27
Slide item 43
Slide item 49
Een nieuw gezicht voor uw woning met Isofinish
Category: Bouw Informatie
De vele gezichten van kwalitatieve buitengevelisolatie. Bouw of verbouw nu energie-efficiënt. Isoleer uw gevels en kies meteen voor een esthetische afwerking met Isofinish®, een compleet en innovatief concept voor buitengevelisolatie en...
Het all in one-systeem om te isoleren
Category: Bouw Informatie
  Suspente PlaGyp I: het all-in-one-systeem om je dak te isoleren Nog steeds is 18% van de Vlaamse daken niet of onvoldoende geïsoleerd om aan de huidige regelgeving te voldoen. En in een groot deel van de overige 82% daken mag de aangebrachte...
Ventilatie steeds belangrijker
Category: Bouw Informatie
Ventilatie steeds belangrijker bij renovatie Vanaf 1 januari 2016 worden de EPB-normen weer strenger richting de E30-norm van BEN in 2021, ook voor renovatie*. “Dat betekent dat ventilatie nog aan belang wint, om gelijke tred te houden met de...
Verplichte regenwaterput
Category: Bouw Informatie
Verplichte regenwaterinstallatie nieuwbouw | Regenwaterput bestaande woning Bij nieuwbouw bent u tegenwoordig verplicht om zelf een regenwaterput of infiltratievoorziening te installeren. Velen stellen zich hierbij echter de vraag of de kosten en...

Ondek wat A&Y Bouwonderneming voor u kan betekenen

  1. Ons Bouw Ondernemings Profiel

A&Y Bouw Bvba

Algemene Bouwonderneming A&Y Bouw bvba profileert zich voornamelijk in metselwerken en betonwerken. Met optimaal materieel wordt zowel een woningbouw als een appartementsgebouw op termijn en kwalitatief geconstrueerd.

 

images/phocagallery/IMG_3014.JPG

vakmanschap

...kwaliteit

images/phocagallery/img_3055.jpg

Gratis offerte

Vrijblijvend advies

images/phocagallery/img_3054.jpg

Epb-advies

Regelgeving

images/phocagallery/img_3065.jpg

Klantstijl

Modernisering

images/phocagallery/img_3048.jpg

Teamwork

Samenwerken

images/phocagallery/img_3061.jpg

Jarenlang

Ervaring

images/phocagallery/img_3062.jpg

Materialen

Professionele Keuze

images/phocagallery/img_3027.jpg

Advies - in

Aannemers

images/phocagallery/img_3030.jpg

Bouwen

Onder Toezicht

EPB energieprestatieregelgeving

  1. EPB-plichtig
  2. Wat zijn de eisen?
  3. Taken en verantwoordelijkheden

EPB-plichtig?

Sinds 1 januari 2006 is een (ver-)bouwproject EPB-plichtig, als er een bouwvergunningsaanvraag of melding nodig is voor het project.

Pas op: een aantal van de geplande werken zijn mogelijk niet-vergunningsplichtig. Toch is de EPB-regelgeving van toepassing op het volledige gebouw(-deel) waarvoor een stedebouwkundige vergunning aangevraagd of melding ingediend is.

 

Deze (ver-)bouwprojecten zijn niet EPB-plichtig

Er is volgens de stedenbouw wetgeving geen tussenkomst van een architect vereist én het beschermd volume van het gebouw is kleiner dan 3000 m3.

De aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning werd ingediend vóór 1 januari 2006: voor die dossiers geldt de vroegere isolatiereglementering.  

Het gaat om een beperkte stedenbouwkundige vergunningsaanvraag, waarvoor geen medewerking van een architect vereist is. De werken zijn bijvoorbeeld beperkt tot het vervangen van ramen, het plaatsen van dakisolatie, een verwarmingsinstallatie,... (ook alle eventuele andere werken aan het gebouw waren vrij van vergunning).

Er is enkel sprake van een interne verbouwing, zonder werken aan de buitenschil van het gebouw.

De vergunningsaanvraag heeft enkel betrekking op technische werken, terreinaanlegwerken ...

Het gaat enkel om een niet verwarmde vrijstaande garage.

Uitzonderingen en regularisaties vormen een apart hoofdstuk van de energieprestatieregelgeving.

Wat zijn de eisen?

Wie vandaag  denkt aan (ver-)bouwen, moet minstens E-peil 60 en een verplicht aandeel hernieuwbare energie voorop stellen.
Uiteraard zijn de eisen veel specifieker. Ze zijn onderverdeeld in drie grote groepen:

-thermische isolatie: K-peil, U- en R-waarden;

-energieprestatie: E-peil, netto-energiebehoefte en hernieuwbare energie;

-binnenklimaat: ventilatie en oververhitting

 

Aangescherpt vanaf 2016 en tegen 2021: BEN voor nieuwbouw

Tot 2021 wordt het verplichte E-peil stapsgewijs aangescherpt: E50 in 2016, E40 in 2018 en E35 in 2020. En vanaf 2021 moet elke nieuwe woning minstens aan de BEN-eisen (bijna-energieneutraal) voldoen. Dat betekent dat bouwaanvragen of meldingen vanaf 2021 het E30-peil moeten respecteren.

 

Taken en verantwoordelijkheden

Als uw (ver-)bouwproject onder de energieprestatieregelgeving valt, brengt dat een aantal taken en verantwoordelijkheden met zich mee:

-de aangifteplichtige , in principe bent u dat, als "bouwheer" is verplicht de EPB-eisen na te leven en erop toe te zien dat de procedure stipt gevolgd wordt. Uw project moet vanaf het ontwerp voldoen aan de energieprestatieregelgeving. Meer informatie over de aangifteplicht bij verkoop.

-de EPB-verslaggever maakt in opdracht van de aangifteplichtige de startverklaring en de EPB-aangifte op. Hij/zij is verantwoordelijk voor een correcte rapportering van de reële uitvoering.

-de architect zal de bouwheer tijdens het bouwproces bijstaan. Hij/zij heeft als taak het gebouw zo te ontwerpen dat het voldoet aan de EPB-eisen.

Het bouwproces heeft vier belangrijke fasen.


Als aangifteplichtige moet u op tijd deze specifieke documenten (laten) afleveren:

-de vergunningsaanvraag of de melding (tijdens de ontwerpfase);
(voor gebouwen groter dan 1000 m² ook een haalbaarheidsstudie)

-de startverklaring (tijdens de startfase);

-de voorlopige EPB-aangifte (tijdens de uitvoeringsfase);

-de definitieve EPB-aangifte (aan het einde van de werken).

Het VEA werkt voor het beheer van haar EPB-dossiers met de energieprestatiedatabank. Deze databank is gekoppeld aan authentieke gegevensbronnen. Via het omgevingsloket van RWO ontvangt het VEA de volgende gegevens: de hoedanigheid en de contactgegevens van de bouwheer en  de vergunningsgegevens (de locatie, de aard van de werken, en de data omtrent de aanvraag en beslissing).

 

Informatie Bedrijf

Over Ons


Bouw Informatie


Projecten


 

 

Mail Ons

E-mail: ay.bouw@hotmail.com

Contactpersoon: Dhr. Yildiz Tahsin

 

 

Bedrijfs Gegevens

A & Y - Bouw BVBA

Oude Baan 304 B-4
 
B- 3630 Maasmechelen

+32 (0) 489 / 73.77.09

BE 0897.048.674